Φιλοξενία ImpressPages

Λογισμικό: ImpressPages
Περιγραφή: ImpressPages is user friendly software. Its tools enable user to manage the content of website in a convenient way.
Πληροφορίες: ImpressPages Overview
Χαρακτηριστικά: ImpressPages Features
Demo: ImpressPages Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.