Φιλοξενία ImpressCMS

Λογισμικό: ImpressCMS
Περιγραφή: ImpressCMS is a community developed Content Management System for easily building and maintaining a dynamic web site.
Πληροφορίες: ImpressCMS Overview
Χαρακτηριστικά: ImpressCMS Features
Demo: ImpressCMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.