Φιλοξενία Impleo

Λογισμικό: Impleo
Περιγραφή: Impleo is a simple PHP-script for managing your record collection
Πληροφορίες: Impleo Overview
Χαρακτηριστικά: Impleo Features
Demo: Impleo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.