Φιλοξενία ILIAS

Λογισμικό: ILIAS
Περιγραφή: ILIAS is a powerful Open Source Learning Management System for developing and realising web-based e-learning.
Πληροφορίες: ILIAS Overview
Χαρακτηριστικά: ILIAS Features
Demo: ILIAS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.