Φιλοξενία HuMo-gen

Λογισμικό: HuMo-gen
Περιγραφή: HuMo-gen Genealogy Software.
Πληροφορίες: HuMo-gen Overview
Χαρακτηριστικά: HuMo-gen Features
Demo: HuMo-gen Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.