Φιλοξενία HumHub

Λογισμικό: HumHub
Περιγραφή: HumHub is a free social network software and framework built to give you the tools to make communication and collaboration easy and successful.
Πληροφορίες: HumHub Overview
Χαρακτηριστικά: HumHub Features
Demo: HumHub Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.