Φιλοξενία HTMLy

Λογισμικό: HTMLy
Περιγραφή: Databaseless Blogging Platform, Flat-File Blog and Flat-File CMS.
Πληροφορίες: HTMLy Overview
Χαρακτηριστικά: HTMLy Features
Demo: HTMLy Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.