Φιλοξενία HTML Purifier

Λογισμικό: HTML Purifier
Περιγραφή: HTML Purifier is a standards-compliant HTML filter library written in PHP.
Πληροφορίες: HTML Purifier Overview
Χαρακτηριστικά: HTML Purifier Features
Demo: HTML Purifier Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.