Φιλοξενία Hotaru CMS

Λογισμικό: Hotaru CMS
Περιγραφή: Hotaru CMS is an open source, PHP platform for building your own websites.
Πληροφορίες: Hotaru CMS Overview
Χαρακτηριστικά: Hotaru CMS Features
Demo: Hotaru CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.