Φιλοξενία HelpDEZk

Λογισμικό: HelpDEZk
Περιγραφή: HelpDEZk is a powerfull software that manages requests/incidents.
Πληροφορίες: HelpDEZk Overview
Χαρακτηριστικά: HelpDEZk Features
Demo: HelpDEZk Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.