Φιλοξενία HelpDeskZ

Λογισμικό: HelpDeskZ
Περιγραφή: HelpDeskZ is a free PHP based software which allows you to manage your site’s support with a web-based support ticket system.
Πληροφορίες: HelpDeskZ Overview
Χαρακτηριστικά: HelpDeskZ Features
Demo: HelpDeskZ Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.