Φιλοξενία Help Center Live

Λογισμικό: Help Center Live
Περιγραφή: Help Center Live is a Live Support tool written in PHP
Πληροφορίες: Help Center Live Overview
Χαρακτηριστικά: Help Center Live Features
Demo: Help Center Live Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.