Φιλοξενία Handesk

Λογισμικό: Handesk
Περιγραφή: Easy & Powerful Ticketing and Lead management.
Πληροφορίες: Handesk Overview
Χαρακτηριστικά: Handesk Features
Demo: Handesk Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.