Φιλοξενία Hablator

Λογισμικό: Hablator
Περιγραφή: The Hablator is an advanced GPLed chat script written in PHP and Javascript.
Πληροφορίες: Hablator Overview
Χαρακτηριστικά: Hablator Features
Demo: Hablator Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.