Φιλοξενία Group Office

Λογισμικό: Group Office
Περιγραφή: Group Office is complete online groupware.
Πληροφορίες: Group Office Overview
Χαρακτηριστικά: Group Office Features
Demo: Group Office Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.