Φιλοξενία Gregarius

Λογισμικό: Gregarius
Περιγραφή: Gregarius is a web-based RSS/RDF/ATOM feed aggregator
Πληροφορίες: Gregarius Overview
Χαρακτηριστικά: Gregarius Features
Demo: Gregarius Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.