Φιλοξενία GRAV

Λογισμικό: GRAV
Περιγραφή: Grav is a modern open source flat-file CMS.
Πληροφορίες: GRAV Overview
Χαρακτηριστικά: GRAV Features
Demo: GRAV Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.