Φιλοξενία .gr

Οι servers της deltahosting.gr είναι κατάλληλοι για όλες τις καταλήξεις domain. Όμως στην περίπτωση των .gr, έχετε μεγάλα πλεονεκτήματα, καθώς η κατοχύρωση και οι ανανεώσεις δεν χρεώνονται (προσφέρονται με κάθε πακέτο φιλοξενίας) και έχετε φιλοξενία στην Ελλάδα, που είναι σημαντικό για την κατάταξη στο Google.

Ξεκινήστε