Φιλοξενία GPixPixel

Λογισμικό: GPixPixel
Περιγραφή: GPixPixel is a FREE yet powerful million pixel script, based on the popular marketing concept.
Πληροφορίες: GPixPixel Overview
Χαρακτηριστικά: GPixPixel Features
Demo: GPixPixel Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.