Φιλοξενία GNU social

Λογισμικό: GNU social
Περιγραφή: GNU social is a continuation of the StatusNet project. It is social communication software for both public and private communications.
Πληροφορίες: GNU social Overview
Χαρακτηριστικά: GNU social Features
Demo: GNU social Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.