Φιλοξενία GLPI

Λογισμικό: GLPI
Περιγραφή: GLPI is the Information Resource-Manager with an additional Administration- Interface.
Πληροφορίες: GLPI Overview
Χαρακτηριστικά: GLPI Features
Demo: GLPI Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.