Φιλοξενία Gibbon

Λογισμικό: Gibbon
Περιγραφή: Gibbon is free, open source software: its flexible design gives schools complete control and freedom.
Πληροφορίες: Gibbon Overview
Χαρακτηριστικά: Gibbon Features
Demo: Gibbon Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.