Φιλοξενία GeniXCMS

Λογισμικό: GeniXCMS
Περιγραφή: GeniXCMS is a PHP Based Content Management System and Framework (CMSF).
Πληροφορίες: GeniXCMS Overview
Χαρακτηριστικά: GeniXCMS Features
Demo: GeniXCMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.