Φιλοξενία Geeklog

Λογισμικό: Geeklog
Περιγραφή: Geeklog is a PHP/MySQL based application for managing dynamic web content.
Πληροφορίες: Geeklog Overview
Χαρακτηριστικά: Geeklog Features
Demo: Geeklog Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.