Φιλοξενία Gallery

Λογισμικό: Gallery
Περιγραφή: Gallery is an open source web based photo album organizer
Πληροφορίες: Gallery Overview
Χαρακτηριστικά: Gallery Features
Demo: Gallery Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.