Φιλοξενία Fusio

Λογισμικό: Fusio
Περιγραφή: Fusio is an open source API management platform which helps to build and manage REST APIs.
Πληροφορίες: Fusio Overview
Χαρακτηριστικά: Fusio Features
Demo: Fusio Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.