Φιλοξενία FuelPHP

Λογισμικό: FuelPHP
Περιγραφή: FuelPHP is a simple, flexible, community driven PHP 5.3+ framework, based on the best ideas of other frameworks, with a fresh start!
Πληροφορίες: FuelPHP Overview
Χαρακτηριστικά: FuelPHP Features
Demo: FuelPHP Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.