Φιλοξενία FUDforum

Λογισμικό: FUDforum
Περιγραφή: FUDforum (Fast Uncompromising Discussion Forum) is a free and open source web discussion forum released under the GPL (version 2) license that is written in PHP and can be used on virtually any operating system.
Πληροφορίες: FUDforum Overview
Χαρακτηριστικά: FUDforum Features
Demo: FUDforum Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.