Φιλοξενία FrontAccounting

Λογισμικό: FrontAccounting
Περιγραφή: FrontAccounting is an accounting system for small companies.
Πληροφορίες: FrontAccounting Overview
Χαρακτηριστικά: FrontAccounting Features
Demo: FrontAccounting Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.