Φιλοξενία FreshRSS

Λογισμικό: FreshRSS
Περιγραφή: FreshRSS A free, self-hostable aggregator
Πληροφορίες: FreshRSS Overview
Χαρακτηριστικά: FreshRSS Features
Demo: FreshRSS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.