Φιλοξενία Framadate

Λογισμικό: Framadate
Περιγραφή: Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily.
Πληροφορίες: Framadate Overview
Χαρακτηριστικά: Framadate Features
Demo: Framadate Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.