Φιλοξενία Forma LMS

Λογισμικό: Forma LMS
Περιγραφή: Forma LMS is an open-source, web-based elearning platform.
Πληροφορίες: Forma LMS Overview
Χαρακτηριστικά: Forma LMS Features
Demo: Forma LMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.