Φιλοξενία Form Tools

Λογισμικό: Form Tools
Περιγραφή: Form Tools is a PHP / MySQL script that manages the form submission data.
Πληροφορίες: Form Tools Overview
Χαρακτηριστικά: Form Tools Features
Demo: Form Tools Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.