Φιλοξενία Fork

Λογισμικό: Fork
Περιγραφή: Fork is an open source CMS that will rock your world.
Πληροφορίες: Fork Overview
Χαρακτηριστικά: Fork Features
Demo: Fork Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.