Φιλοξενία Flyspray

Λογισμικό: Flyspray
Περιγραφή: Flyspray is an uncomplicated, web-based bug tracking system written in PHP for assisting with software development.
Πληροφορίες: Flyspray Overview
Χαρακτηριστικά: Flyspray Features
Demo: Flyspray Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.