Φιλοξενία FluxBB

Λογισμικό: FluxBB
Περιγραφή: FluxBB is a free open source forum application designed to be fast, light and user friendly
Πληροφορίες: FluxBB Overview
Χαρακτηριστικά: FluxBB Features
Demo: FluxBB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.