Φιλοξενία FlatPress

Λογισμικό: FlatPress
Περιγραφή: FlatPress is a blogging engine that saves your posts as simple text files. Forget about SQL! You just need some PHP.
Πληροφορίες: FlatPress Overview
Χαρακτηριστικά: FlatPress Features
Demo: FlatPress Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.