Φιλοξενία Fiyo CMS

Λογισμικό: Fiyo CMS
Περιγραφή: Fiyo CMS is one of hundreds Content Management System available on the internet.
Πληροφορίες: Fiyo CMS Overview
Χαρακτηριστικά: Fiyo CMS Features
Demo: Fiyo CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.