Φιλοξενία Firefly III

Λογισμικό: Firefly III
Περιγραφή: A free and open source personal finance manager.
Πληροφορίες: Firefly III Overview
Χαρακτηριστικά: Firefly III Features
Demo: Firefly III Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.