Φιλοξενία Feng Office

Λογισμικό: Feng Office
Περιγραφή: Feng Office is a Collaboration Platform that enables you to manage your projects and business services
Πληροφορίες: Feng Office Overview
Χαρακτηριστικά: Feng Office Features
Demo: Feng Office Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.