Φιλοξενία Feed On Feeds

Λογισμικό: Feed On Feeds
Περιγραφή: Feed On Feeds is a server side, multi-user RSS and Atom aggregator!
Πληροφορίες: Feed On Feeds Overview
Χαρακτηριστικά: Feed On Feeds Features
Demo: Feed On Feeds Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.