Φιλοξενία Faveo Helpdesk

Λογισμικό: Faveo Helpdesk
Περιγραφή: Faveo Helpdesk is an open source ticketing system build on Laravel framework.
Πληροφορίες: Faveo Helpdesk Overview
Χαρακτηριστικά: Faveo Helpdesk Features
Demo: Faveo Helpdesk Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.