Λογισμικό: eyeOS
Περιγραφή: eyeOS is a disruptive desktop entirely usable from a web browser.
Πληροφορίες: eyeOS Overview
Χαρακτηριστικά: eyeOS Features
Demo: eyeOS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.