Φιλοξενία eXtplorer

Λογισμικό: eXtplorer
Περιγραφή: eXtplorer is a php-based file manager for your own web space. It’s cross-browser compliant and offers everything you need.
Πληροφορίες: eXtplorer Overview
Χαρακτηριστικά: eXtplorer Features
Demo: eXtplorer Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.