Φιλοξενία ExtCalendar

Λογισμικό: ExtCalendar
Περιγραφή: ExtCalendar is a calendar application, with an integrated event managemt system.
Πληροφορίες: ExtCalendar Overview
Χαρακτηριστικά: ExtCalendar Features
Demo: ExtCalendar Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.