Φιλοξενία Etano

Λογισμικό: Etano
Περιγραφή: Etano can be used to start up a dating site, a social networking site, a classifieds site.
Πληροφορίες: Etano Overview
Χαρακτηριστικά: Etano Features
Demo: Etano Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.