Φιλοξενία EspoCRM

Λογισμικό: EspoCRM
Περιγραφή: A web application that allows you to see, enter and evaluate all your company relationships regardless of the type.
Πληροφορίες: EspoCRM Overview
Χαρακτηριστικά: EspoCRM Features
Demo: EspoCRM Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.