Φιλοξενία EPESI

Λογισμικό: EPESI
Περιγραφή: EPESI is a web application for managing business information.
Πληροφορίες: EPESI Overview
Χαρακτηριστικά: EPESI Features
Demo: EPESI Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.