Φιλοξενία ElkArte

Λογισμικό: ElkArte
Περιγραφή: ElkArte is a modern, powerful community building forum software.
Πληροφορίες: ElkArte Overview
Χαρακτηριστικά: ElkArte Features
Demo: ElkArte Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.