Φιλοξενία Elgg

Λογισμικό: Elgg
Περιγραφή: Elgg empowers individuals, groups and institutions to create their own fully-featured social environment
Πληροφορίες: Elgg Overview
Χαρακτηριστικά: Elgg Features
Demo: Elgg Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.